Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (3 registres)
veure  Pair
veure  Pair, [pahir]
veure  Paire (Sant ___)

Fitxa Dubtosa PAIR v. a.

Permetre, tolerar.

"... que los dits mestre e batxeller sien tenguts a les festes e diumenges legir lo Tulli de Micina, les Pedotxes e de Senectute, e legiran de les dites obres quiscuna festa e diumenges una liço, e, si mes los paira, mes."
Capítols de les escoles e estudi de la vila de Cervera 2 d'agost de 1497


PAIR, [PAHIR] v. a.

Sofrir pacientment.

"... ell ab gran colera e enuig se n va desexir de algunes males paraules contra de Catalunya, en particular contra de la ciutat de Barcelona, les quals encara no se n son poscudes pahir dintre dels coratges..."
Boades, Bernat Feyts d'armes de Catalunya (falsificació) cap. 31


PAIRE (SANT ___) n. propi

El Papa.

V.
Pare Sant.

"E fets de tacanys cavalhers;
E papes, d omens reprovats,
E finalment axi n usatz
De femater fins al sant payre."

Metge, Bernat Llibre de Fortuna e Prudencia 429


torna a dalt