Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (5 registres)
veure  Govern
veure  Govern, [guovern]
veure  Governador, a
veure  Governar
veure  Governar

GOVERN s.

Timó; barra del dit timó.

"Primo .ij. timons de timoner et unum govern."
Noliejament del leny "Sant Anthoni" Arx. de Perpinyà (16 de novembre de 1381)

"Item, que la dita nau aia bon govern a coneguda dels damont dits."
Noliejament de la nau "Santa Maria" Arx. de Perpinyà. 23 de setembre de 1394

"Item, un govern de la barcha."
Capmany, Antoni de (editor) Armament de la coca "Sent Climent" Col·lecció diplomàtica CCLXXX

"Apres les coses dessus dites, lo stol dessus dit sostench gran fortuna, en tant que totes les dites fustes se ascamparen dassà e della, e cuydaren per la major part nagar, e moltes de aquellas per la dita fortuna perderen timons e governs e gran partida dels rems..."
Salzet, Mateu Cronicon Any 1398


GOVERN, [GUOVERN] s.

Ordre de regir o governar, regla de conducta.

"!O gran contrast / del poder inffernal!,
guovern segur / als posats en exili;"

Martines, Pero Poesies de Pero Martines 21, VIII


GOVERNADOR, A adj.

Que governa, regeix.

"Ne james cosa desmesurada durara longuament si la raho governadora no la costreny..."
Flors de les Epístoles de Sèneca LXXIIIJ

"Senyer Deus. ab plors e sanglotz
vos aor, en so que vos sotz
en lo mon, com a creador,
governador e faedor
de tot so que l cel se conté;"

Llull, Ramon Medicina de pecat 4.787


GOVERNAR v. a.

Dirigir, regir, conduir.

"... lo dormir fa millor de moldre la vianda que hom menga, e tempra les humós e governa los membres del cos perque stan sosegats del dormir..."
Micer Johan Disputa de les orines

"E dix Galien que en les obres es aytal com lo forment, e englute e ajuste e deseque... e el governe mes que l arroç e es de major estrenyment e val a l estomag... e aquest es de natura d ordi e no governa tant com lo forment..."
Ibn Wáfid Llibre de les medicines particulars f. 35, b- c


GOVERNAR v. a.

Dirigir una embarcació amb el govern o timó.

"-Senyor, placie a vos, axi com governas l archa de Noe en aquell diluvi tan gran, axi vos placie governar e lliurar nos de aquest perill."
Ferrer, Vicent Sermons de Sant Vicent Ferrer XLVIII


torna a dalt