Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (5 registres)
veure  Golf
veure  Golf
veure  Golfejar
veure  Golfí
veure  Golfo

GOLF s.

Part de mar que entra terra endins.

V.
golc.

"E les nostres galeas e les naus van fer la lur via, e donaren los encalç mentre dia bastá, axi que les gitaren de tot lo golf."
Lletra de Gilabert de Centelles A Pere III. Arx. de Mallorca, lib. 8; anys 1349-1353

"Si alguna convinença, o promisio, o obligacio sera feta d uns a altres en golf o en mar deliura o en altre loch de mar,..."
Consolat de Mar tit. IV, CCLIII

"E comptar vos he un miracle qui es visible: que en aquell lloch de Recrea ha un golf que va entro a la illa de Marmora, qui es una illa hon se falla tot lo marbre de Romania. E dins aquell golf ha dues bones ciutats..."
Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) cap. CCXV


GOLF s.

Peça de ferro colzada i rodona sobre la qual giren les pollegueres d'una porta.

V.
galfó, golfo, gondo.

"Item les portes de l ort ab sos golfes bons, ab son pany y clau, loba bona ab balda."
Inventari del castell de Folgons Any 1546

"Item, tres carbassos de ferramentes de golfos, claus e altres ferros vells e molt sotils."
Inventari Drassana de Barcelona Any 1489

"Item, I golf de porta."
Inventari Drassana de Barcelona Any 1465

"... per compre de unes balances marchals, carbo, cabirons, claus e golfos per la dita obre de la casa de la monede..."
Llibre de comptes de Pere Miquel Girona, 6 de desembre de 1462


GOLFEJAR v. n.

Internar-se en mar.

V.
empelegar-se.

"E puix parti s un dia de Barcelona, e pres molta de la mar a enfora, e golfeja a travers, per tal que no l vees l armada del rey de França qui era a Roses..."
Desclot, Bernat Crònica (Desclot) (ed. Coroleu, 1885) cap. CLVII


GOLFÍ s.

Aventurer, lladre d'una milícia irregular a semblança dels almogàvers.

"E aquelles altres gents que hom apella Golfins son castellans e salagons, e gents de profunda Spanya, e son la major partida de paratge."
Desclot, Bernat Crònica (Desclot) (ed. Coroleu, 1885) cap. LXXIX


GOLFO s.

Conjunt de dues peces de ferro o d'altre metall enllaçades per un piu (polleguera) de l'una, sobre la qual va ficat i gira un ull de l'altra, sostenint ambdues la fulla d'una porta i permetent-li d'obrir-se i tancar-se.

V.
galfó, golf, gondo.

"Item les portes de l ort ab sos golfes bons, ab son pany y clau, loba bona, ab balda."
Inventari del castell de Folgons f. V v; any 1546

"Item les portes de la entrada del castell dolentas ab un forrollat de part de fora y un altro de part de dins ab anells y golfos bons."
Inventari del castell de Folgons f. VI v; any 1546


torna a dalt