Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (3 registres)
veure  Glavi
veure  Glavi
veure  Glaviada

GLAVI s.

Espasa tallant.

V.
Cf. Puiggarí, p. 364.

"ab sa potença
metra en cassa
de colp d espassa,
glavi e llança."

Turmeda, Anselm Profecies de Turmeda 110; any 1405

"Per la qual cosa indignat lo Senyat, tolch a la legio d aquella cavalleria lo estipendi o sou annual e l acurriment lo qual acostumava donar als cavallers, per ço com no s eren posats davant los glavis, lançes e darts dels enemichs..."
Canals, Antoni Valeri Màximo 1.675, lib. II, tit. II, cap. XVI

"... haja a tenir .I. arnes, ço es bacineta ab cara et barbuda de ferre... un glavi, una atxa e daga o espunto."
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.529, Ia part, f. 54)


GLAVI s.

Home d'armes, combatent.

"Per ço volem que en tot cas façats ab lo Rey de França que nos hajam d ell .ij. mill glavis a nostre sou o al seu, los quals hajam d aqui a la festa de Pascha."
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.184, f. 20) Sigilli secreti 60 Pars 1a, reg. 1.184, f. 20 r, l. 11 (Pere III, 1363)

"... ço es a saber, que l Rey de França trametes a nos e en nostra ajuda e socors contra lo Rey de Castella en paga del dit exovar iijm. glavis pagats al menys per vj. meses."
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.183, f. 78 v) Sigilli secreti 59, reg. 1.183, f. 78 v, l. 20 (Pere III, 1362/63)


GLAVIADA s.

Cop de glavi.

"... prenent tu l escut, tot foradat, ple de glaviades, no curant de dues loriges que vesties de gran pes, lancist te en la mar, e, nadant... escapist..."
Canals, Antoni Valeri Màximo 673, lib. III, tit. II


torna a dalt