Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (2 registres)
veure  Enans
veure  Enans

ENANS adv.

Abans.

"... per so car no ha en ella nulla cosa enans d altra, ni res denantat ni aderreriat."
Llull, Ramon Llibre de Contemplació 7, cap. 9

"... e deu esser curada en començament enans que la natura sia fluxa..."
Joan Jacme Alcoatí f. xcv v, b

"-O, Jesus de Natzaret, qual cosa es entre tu e nos? Lexa ns star! O, perque est vengut a destroir nos enans de temps?"
Evangeli de sant Lluc Còdex del Palau, f. 65

"Enans de matrimoni feyt, si algunes coses son donades en dot al marit estimades, acabat lo matrimoni... e s axi com si comprat o avia..."
Costums de Tortosa lib. quint, rúbr. V, XXII


ENANS adv.

Al contrari, més aviat.

"... teles que son denant mas no van via dreta a l uyl, enans se torçen dins l os del cap."
Joan Jacme Alcoatí f. xij v, a

"... dien que havien esperança de relevacio del carrech, e es error e questio vana, enans vos dich que si per una anima que es en infern faç obres bones, aquella anima ne ha major turment e pena."
Ferrer, Vicent Quaresma II

"Enans pensa la fi de la paraula que la digues."
Proverbis de Salamó MS. n. 216, f. lxxxxiij, b. Bib. Univ. València

"E d aytal sentencia nengu no s pusque appellar, enans... la sentencia ivaçosament sia menada a execucio."
Furs de València (ed. Pastor, València 1547) fur 11, De Crim, f. 194, 1


torna a dalt