Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (2 registres)
veure  Depuix
veure  Depuixes

DEPUIX prep.

Depuis; després de; aprés.

V.
despuix.

"E depuix, ve te n a la regina per ta contemplacio, e alli fes aquest so: -Senyora, vos sou advocada nostra e jatsia que yo sia un gran ribaud que he feyt molt de mal, no m menyspreeu..."
Ferrer, Vicent Sermons de Sant Vicent Ferrer LII

"E, si no la pots aver, prin sang de rata qui es dit guarris, & onta lo loc de la pena & exira depux."
Llibre del nodriment e de la cura dels ocells f. 111 - a

"E avem dit depux les menes e los animals, axi com direm depux."
Ibn Wáfid Llibre de les medicines particulars f. 1, b


DEPUIXES prep.

Junt a.

V.
despuixes.

"Aquell digeriment no pot esser soptosament fet, ans se ha a fer successivament, e de dintre ha formes enteses que les unes e les altres digerexen les materies e depuxes la forma comuna atroba la materia comuna e digereix aquella a esser comuna sots si..."
Llull, Ramon Fèlix de les maravelles vuitena part, cap. LIX


torna a dalt