Vocabulari LluÝs Faraudo de Saint-Germain
INICIá
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
comenšada
que contingui
acabada per
cerca
á á 1 de 1á á (9 registres)
veureá Cantar
veureá Cantar
veureá Cantar
veureá Cantar
veureá Cantar
veureá CÓntar
veureá CÓntara
veureá CantÓrida
veureá Cantaridis

CANTAR s.

L'acciˇ de cantar; cant, canšˇ.

V.
xantar.

"Que l vos ama be ha .v. anys
Que ha soferts mants afanys,
Totes vets gardant vostra honor
E que s fa trop gran leusador
Cant de vos fa cantar ni dansa,"

Planys del cavaller Materˇ 451

"Semblants cantßs
totes los hoen;
ab amen clohen
llur bon acort;
van se n a l ort,
dexen lo cor."

Roig, Jaume Spill 5.394


CANTAR s.

Reclam, crit que es fa imitant el cant o la veu d'un ocell per atreure'l i haver-lo.

"Item, mana que null hom ne neguna persona no gos pendre, ne fer pendre en la dita illa neguna perdiu ab filats ne ab ballesta ne ab granades, ni cantar, ni ab altre engin, ..."
Crida p˙blica a Mallorca 2; Contra Cašadors. Mallorca, 9 d'agost de 1392


CANTAR v. a.

Celebrar, lloar, exaltar.

"que res tant dolš / no es com la qumplanta
de vostre cor / a qui la saborex,
si mon deffalt / un tal be no merex,
senta l soccos / que de vos lo mon canta."

Martines, Pero Poesies de Pero Martines 93, V

"E si veyts aycel passar
Que deyts que tant vos ha cantada,
Tan sempre, ab cara irada
Entrats vos en tost e corrent
E no li fassats bell parvent"

Planys del cavaller Materˇ 639


CANTAR v. n.

Emetre sons (referit als ocells).

"E tan longament ella s trebaylava per aytal manera, entro que l gall canta, qui es senyal que hom deu anar dormir."
Conesa, Jaume Hist˛ries Troyanes lib. III, 862

"E tentost lo gal canta e recorda s sent Pere de šo que Ihesu Xrist avia dit: -Ans que lo gal canta iij. vegades me auras renegat."
Fenollar, B. i Martines, P. Hist˛ria de la passiˇ de N. S. DÚu Jesucrist MS. 67 de Sant Cugat.- Arxiu Corona d'Aragˇ


CANTAR v. a.

Proferir sons amb modulacions melodioses de la veu.

V.
xantar.

"... e tenint Ipolit lo cap en les faldes de la Emperadriu, ell la suplica que cantas una canšo per amor sua, la qual cantava ab molt gran perfeccio e de bona gracia."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CCXLVIII

"Stavan li davant tres donzelles les quals ab diverses veus cantant se concordaven ab ella, e certes, si los angels cantaven davant lo Salvador maior dolšor no porien mostrar."
Rubiˇ i Lluch (editor) Curial e Guelfa lib. III, 83

"Item que manam donar caritativament a .j. orat qui cantava en ffrances .j. fflori."
Lletra de la reina Maria A Bernat de Galbes (Barcelona, 2 de maig de 1422). Arxiu Corona d'Aragˇ (reg. 3.218, f. 2 v)


C└NTAR s.

CÓnter.

"... axi com lo cantar que si hom lo fer pot hom conexer si es tranjiat o cencer."
MÓximes morals Docs. Arx. C. d'A. v. 13, p. 172


C└NTARA s.

Peix de mar, mengÝvol si bÚ de gust poc agradable.

"Item ordenaren que oblades, sarchs, sorells... cantera, variada, morruda, lop... aranyes y ratas se vena a dotze diners la lliura......................................XII d."
Crides de Mallorca XL


CANT└RIDA s.

Insecte cole˛pter de l'espŔcie Cantharis vesicatoria L, amb la pˇlvora del qual sˇn preparats veixigatoris.

"aranya ab tela,
tava, mustela,
vespa, alacrÓ,
......................
vibra parida
e cantarida,"

Roig, Jaume Spill 7.705

"Prin orpiment vermeyl e groc, e vidriol, e cantarides, e sal armoniach e alum, de cascu .i. argens..."
Joan Jacme AlcoatÝ f. lxxxij, a

"Cantarides o cubeles.
Dix Galien que can son picades e metudes sobre les ungles, tolen los seynals blancs que y son e les berruges."
"E les myllors son aqueles que hom trobe en les meses, e eles podrexen e escalfen e escorxen..."

Ibn Wßfid Llibre de les medicines particulars f. 101, c


CANTARIDIS s.

CantÓrida, insecte cole˛pter, emprat sovint per a emmetzinar.

"-O, gran cosa t a esdevenguda! car la forša has aconseguida d una cuca dita cantaridis, qui porta veri en lo bech."
Canals, Antoni Valeri MÓximo 755, lib. VI, tit. II


torna a dalt