Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (3 registres)
veure  Assentar
veure  Assentar
veure  Assentar-se

ASSENTAR v. intr.

Asseure.

"En cadira assentar
Mi fan per lur cortesia,
Prop la cadira Reyal"

Turmeda, Anselm Cobles de la divisió del Regne de Mallorques 25


ASSENTAR v. a.

Posar, col·locar alguna cosa de manera que es sostingui ferma i segura.

"... que apres que lo dit retaule sera ab effecte e a tals obs acabat, lo dit mestre Paulo Rizo ensemps ab lo fuster porte aquell a la dita sglesia, posen, meten e asenten aquell en lo loch hon ha de estar..."
Capitulacions fermades a València el dia 1er de desembre de 1498 Protocol de Joan Comes, Arx. Gral. del Regne de València


ASSENTAR-SE v. refl.

Asseure's.

"Com vench l endema
lo senyor en taula se assenta
e demana la copa on es.
-Per Deu, senyer, no n trobam gens.
-Aço, (dix ell) no pot star
a fer aver de trobar,"

Llibre dels Set Savis de Roma 2.724


torna a dalt