Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (2 registres)
veure  Aparer
veure  Apàrer

APARER v. n.

Parèixer, ésser semblant; mostrar-se.

V.
parèixer, parer.

"... havem reebuda una letra... e apar nos que los dessusdits, per la causa en la dita letra contenguda, han mudada la jornada a .xv. de setembre."
Lletra dels cònsols de Perpinyà Als consellers de Barcelona, (13 d'agost de 1405)

"Doncs apar qui en aquets dics stablits lexera los dejunis... que ab lo traydor trahesca lo Senyor..."
Vida de sant Apol·loni MS. Moliné & Brasés

"A tart son los homens so que aparen."
Anònim Flors de Petrarcha de remey de cascuna fortuna 76

"... la segona rao es que certificant te pus clarament de so per que son en la pena, me sia dat algun remey si a tu aparra just..."
Frondino e Brisona 321


APÀRER v. n.

Aparèixer, deixar veure, ésser evident, manifestar-se.

"... passant prop la esgleya de sent Climent, e passant prop de un crucifixi, lo crucifixi li parla e dix li: -Maleyta, e no has vergonya de aparer denant mi?"
Recull d'eximplis e miracles DXXIX


torna a dalt