Vocabulari LluÝs Faraudo de Saint-Germain
INICIá
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
comenšada
que contingui
acabada per
cerca
á á 1 de 2á á (19 registres)
veureá Altar
veureá Altar
veureá Altar
veureá Altar-se
veureá AltÓria
veureá Alum d'altÓria
veureá Asaltar-se
veureá Barra (Saltar en ___)
veureá Desaltar
veureá Desaltar-se
veureá Desesmaltar
veureá Drap d'altar

ALTAR s.

Construcciˇ semblant a una capella on era instalada la fornal i les manxes d'una seca.

V.
Cf. Vocabulari de la monederia (F. Mateu i Llopis)..

"Item les manches grans de l altar."
Inventari de la casa de la monederia ValŔncia, 1459


ALTAR v. a.

Plaure, agradar.

"... veiats si les porets ginyar que l venen e lo preu qui n haurien a esser de manera que, si ns alta, lo ns puxam, pagants lo preu, aturar..."
Rubiˇ i Lluch (editor) Docs. cult. cat. med. II, CCCXCIII, 1

"Alta li n una,
que era veada
sols d ansalada,
alls y formatge,"

Roig, Jaume Spill 5.224

"Empero, si aquell qui la dita roba vendra o haura venuda, dira a aquell qui la dita roba comprada haura que ll la li ven per aytal com es, dient: -Veiats la o la fets veure, e, si us altara, vos la prenets, e si no, vos la lexets..."
Consolat de Mar tit. XIV, cap. CCXCII

"E prestament Plaerdemavida respos: -Molt me alten, senyor, les vostres paraules, mas no les obres."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CCLXVII


ALTAR s.

Ara consagrada (on se celebra la missa).

V.
autar.

"E entre les altres coses havia en aquesta cambra un altar a una part ab un retaule de mossenyer Sant March molt finament acabat."
Rubiˇ i Lluch (editor) Curial e Guelfa I, 24


ALTAR-SE v. refl.

Complaure's, agradar-se.

"E ells amen molt de cor mon frare e no s alten res de vos de vostra gent per veritat."
Desclot, Bernat Cr˛nica (Desclot) (ed. Coroleu, 1885) cap. CXXXVIII

"... faent li abelliments e šenbells d ašo de que tot hom se alta, šo es, de honors e de delits e de peccunies, o d ašo que sapies que a ell placia..."
Eiximenis, Francesc Terš del CrestiÓ LXXV

"... e plau nos molt com tan be us sots trobada en la mar, e quan vos altats de la bellesa e avinenteses de la nostra galea."
Itinerari de Joan I n. 351

"E pregam vos que regonegats quines coses son vengudes en aquexa nau,e, si n hi ha de aquelles que sabets de que s altam, fets nos ho saber per tal que us n escrivam."
Epistolari del rei MartÝ Lletra n˙m. 12 ( 5 de gener de 1406)


ALT└RIA s.

Altura, alšÓria.

"... que a cascun lindar de la porta de part de dins a l entrant de la plaša havia una pinya tota d or, de altaria de un home e molt grosses que cent homens no les podien alšar..."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CIV


ALUM D'ALT└RIA adj."... e mesclatz hi polvora d alum d altaria e saffra ab .j. pocha d aquela aygua e untatz ne los cabeils..."
Tr˛tula de Mestre Johan 4 b


ASALTAR-SE v. refl.

Plaure's, complaure's.

"... per conservar la fembra fa mester que l hom faša per guisa que ella pens que l om la ama, e se n asalta, e la amaria molt mes si no per los deffalliments que veu en ella."
Eiximenis, Francesc Terš del CrestiÓ XCVII

"La on vull star on mes m esalt;
No vull star en paradis,
Car no m asalta son pahis,
Car trop n auria gran afany
Perque no y conech nul gazany."

Disputaciˇ d'En Buch ab son cavall 327

"E aquell prohom frare Vassayll assalta s tant d aquell fadri Roger, que axi l amava com si fos son fill..."
Muntaner, Ramon Cr˛nica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) cap. CXCIV


BARRA (SALTAR EN ___) loc.

Anticipar-se a alg˙ en all˛ que intenta dir.

"... aquells qui axi volen ordonar de quant hi ha, com si ells propriament eren senyors de la casa, e salten en barra a qualsevol altre qui res hi digua..."
Eiximenis, Francesc Terš del CrestiÓ


DESALTAR v. a.

Desplaure, disgustar, desagradar.

"... pensant en Leander, egualment tots me desaltan e avorresch per que no son Leander..."
Corella, RoÝs de Hist˛ria de LeÓnder i Hero


DESALTAR-SE v. refl.

Desagradar-se, disgustar-se, desplaure's.

"Assats en hom / es la raho malalta
c a sson voler / portar vol tota cosa,
ne sab que l hom / en lo mon no reposa,
si del foršat / que sofir se desalta."

March, AusiÓs Obres d'AusiÓs March 25, ed. PagŔs - CVIII


DESESMALTAR v. a.

Llevar l'esmalt i figuradament deslluir, desvirtuar.

"Puix ta virtut - la mia no refforma
Y l teu socors -en aquest punt me falta,
Lo meu poder -voler lo desesmalta;"

Vinyoles, NarcÝs Scachs d'amor 554


DRAP D'ALTAR un. pluri.

Pali d'altar.

"Item .iiij. draps d altar o palis de drap de li semblants menys de frontals."
Inventari de la infanta Joana 1; any 1360

"Item un pali d altar de vellut morat tot pla en lo qual se te .j. pali d edrap d altar de li."
Inventari de la infanta Joana 16; any 1360


torna a dalt