Vocabulari LluÝs Faraudo de Saint-Germain
INICIá
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
comenšada
que contingui
acabada per
cerca
á á 1 de 1á á (5 registres)
veureá Altar
veureá Altar
veureá Altar
veureá Altar-se
veureá AltÓria

ALTAR v. a.

Plaure, agradar.

"... veiats si les porets ginyar que l venen e lo preu qui n haurien a esser de manera que, si ns alta, lo ns puxam, pagants lo preu, aturar..."
Rubiˇ i Lluch (editor) Docs. cult. cat. med. II, CCCXCIII, 1

"Alta li n una,
que era veada
sols d ansalada,
alls y formatge,"

Roig, Jaume Spill 5.224

"Empero, si aquell qui la dita roba vendra o haura venuda, dira a aquell qui la dita roba comprada haura que ll la li ven per aytal com es, dient: -Veiats la o la fets veure, e, si us altara, vos la prenets, e si no, vos la lexets..."
Consolat de Mar tit. XIV, cap. CCXCII

"E prestament Plaerdemavida respos: -Molt me alten, senyor, les vostres paraules, mas no les obres."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CCLXVII


ALTAR s.

Construcciˇ semblant a una capella on era instalada la fornal i les manxes d'una seca.

V.
Cf. Vocabulari de la monederia (F. Mateu i Llopis)..

"Item les manches grans de l altar."
Inventari de la casa de la monederia ValŔncia, 1459


ALTAR s.

Ara consagrada (on se celebra la missa).

V.
autar.

"E entre les altres coses havia en aquesta cambra un altar a una part ab un retaule de mossenyer Sant March molt finament acabat."
Rubiˇ i Lluch (editor) Curial e Guelfa I, 24


ALTAR-SE v. refl.

Complaure's, agradar-se.

"E ells amen molt de cor mon frare e no s alten res de vos de vostra gent per veritat."
Desclot, Bernat Cr˛nica (Desclot) (ed. Coroleu, 1885) cap. CXXXVIII

"... faent li abelliments e šenbells d ašo de que tot hom se alta, šo es, de honors e de delits e de peccunies, o d ašo que sapies que a ell placia..."
Eiximenis, Francesc Terš del CrestiÓ LXXV

"... e plau nos molt com tan be us sots trobada en la mar, e quan vos altats de la bellesa e avinenteses de la nostra galea."
Itinerari de Joan I n. 351

"E pregam vos que regonegats quines coses son vengudes en aquexa nau,e, si n hi ha de aquelles que sabets de que s altam, fets nos ho saber per tal que us n escrivam."
Epistolari del rei MartÝ Lletra n˙m. 12 ( 5 de gener de 1406)


ALT└RIA s.

Altura, alšÓria.

"... que a cascun lindar de la porta de part de dins a l entrant de la plaša havia una pinya tota d or, de altaria de un home e molt grosses que cent homens no les podien alšar..."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CIV


torna a dalt