Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (2 registres)
veure  Rei, [rey]
veure  Rei, [rey]

REI, [REY] s.

Peça principal en el joc d'escacs.

"Poble yo dich / a rey, peons e roch,
duch, cavaller, / juriste, menestral,
avens per be / l openio general
que n la honor / e dines tot be toch."

March, Ausiàs Obres d'Ausiàs March 449, ed. Pagès - CVI


REI, [REY] s.

Cap sobirà d'un estat.

"-Be sia vengut lo senyor rey dels reys terrenals, per la gracia de Deu qui ns ha delliurats de les mans del nostre enemich Carles."
Desclot, Bernat Crònica (Desclot) (ed. Coroleu, 1885) cap. XCVI

"Rey o princep es ombra de Deu en la terra."
Bonsenyor, Jafuda Llibre de paraules de savis e filosofs 21, cap. II


torna a dalt