Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (1 registres)
veure  Terror

TERROR s.

Por violenta, temença paorosa.

"... et volem hajats per ferm que si l contrari fets, ço que no creem, nos ne farem tal castich et punicio que sera a tots altres exemple et terror."
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.238, f. 56) Any 1373

"Per que ns placia... en aço fer e ordonar que y sien degudes provisions... com a nos no es possible dar hi, darien gran terror als dits capitans e a llur gent..."
Correspondència de Perpinyà = Correspondance de la ville de Perpignan (RLR, 48-70) 3 de febrer de 1440

"A tracio,
yo ia dormint
son fill venint
(per son consell)
ab lo coltell
per que m matas,
com s acostas
ague terror;"

Roig, Jaume Spill 1.028

"Diu sent Jheronim que de la cara de Jhesu Xrist exia raig de resplandor que dava terror e spantament, que tot hom fugia."
Ferrer, Vicent Quaresma 27, XXX

"... o imposats alguns altres carrechs en persones o bens, per força o ab menaces, terrors o altres vexacions o procehiments injusts..."
Eiximenis, Francesc (?) Cercapou primer punt, cap. setè


torna a dalt