Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (3 registres)
veure  Sepulcre
veure  Sepulcre
veure  Sepulcre (El Sant ___)

SEPULCRE s.

Tomba, vas.

"... e axi los cossos morts abraçats staran en un sepulcre e nosaltres en gloria vivint junts en una matexa gloria."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CCCCLXXIV

"E per ço centurio dix als bisbes que Jesu Christ era ressucitat e que no era pas en lo sepulcre, e james apres que fon soterrat no y [a] agut home qui l haia vist."
Pasqual, Pere (atribució falsa) Llibre de Gamaliel 12, XXIV

"... de carçre de carn a sepulcre de terra, nunqua nengu en un mateix dia aquell mateix es, com tot moment del primer habit sia mort."
Carroç, Francesc Moral Consideració ed. Aguiló, p. 325


SEPULCRE s.

L'orde militar del Sant Sepulcre.

"Item, Senyor, vostra excellencia m a escrit sobre lo priorat del Sepulcre; yo cumplire vostres manaments: lo qui l a impetrat, Senyor, es un gran traydor."
Lletra de Jordi d'Ornos a Alfons el Magnànim Ginebra, 2 de setembre de 1418


SEPULCRE (EL SANT ___) loc.

La tomba de Jesucrist a Jerusalem.

"-Senyor, aquest cavaller no es sicilia ni ana null temps en mar, sino que anant, segons diu al Sant Sepulcre, s encontra ab aquells cossari e despuys pervench en Sicilia..."
Rubió i Lluch (editor) Curial e Guelfa lib. III, § 11


torna a dalt