Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (2 registres)
veure  Gustar
veure  Gustar

GUSTAR v. a.

Sentir per mitjà del seny del gust el sabor de les coses.

"On, axi com la poma o la pera an desaborida sabor com hom ans que sien madures les gusta..."
Llull, Ramon Llibre de Contemplació 30, cap. 266

"... car manifesta cosa es que si les dolces coses james se gustassen no vendria hom a sentir la lur dolçor."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CCX

"E quasi de divinal vianda pascut me lleve, e tot lo meu anuig passat lansant fora e quasi exoblidat, aconsolat la mia usitada vianda gusti saborosament..."
Franch, Narcís Corbatxo f. 6 v

"Qui pot dir lo que gustaven
Sobre ls peus del Redemptor
Quant plorant los li lavaveu
Ab lagrimas de dolor:"

Anònim Cançoner de Saragossa f. 318


GUSTAR v. a.

Experimentar.

"E los qui en aquesta alta contemplacio estendran las alas de l enteniment, ja estant en aquesta mortal vida gustaran alguna part de gloria de aquella que eternalment posseyrem en lo seu sanct regne..."
Ferrer de Blanes, Jaume Sentències catòliques f. sign. E v

"... donaren li a beure vi myrrhat e mesclat ab fel. E com lo hague gustat no n volgue beure."
La santíssima Passió ed. Moliné & Brasés, cap. xj


torna a dalt