Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (5 registres)
veure  Feel
veure  Feel, [fesel]
veure  Feel, [fesel]
veure  Feelment
veure  Feeltat, [fealtat]

FEEL s.

Àrbitre; persona designada pel rei o per la cort de justícia per a senyalar el camp i reconèixer les armes dels batallers en combat singular, assistint-los i curant de la igualtat de condicions entre ells.

"Encara la Cort deu haver .xij. prohomens bons e leyals de la Ciutat que sien feels e escoltes qui sien el camp, ans que els batayllers venguen, e reeben los batayllers a la porta del camp, e estien aqui menys d armes dins lo camp d entro que la bataylla sie acabada."
Libellus de batailla facienda


FEEL, [FESEL] adj.

Fidel.

V.
fel.

"E la Princesa se assigue sobre lo lit, e dix: -Veniu les mies feels donzelles, ajudau me a despullar que prou temps tendreu per a plorar..."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CCCCLXXIV

"Fell es Deu lo qual no consentira que siau temptats mes del que poreu sofferir e resistir..."
Eiximenis, Francesc Art de bé morir cap. primer


FEEL, [FESEL] s.

Aquell que és fidel.

"... car en so que la natura de l enteniment dels infesels es una ab la natura dels fesels, en aquella natura per la qual l enteniment dels fesels aperceb veritat, en aquella natura metexa ho porien apercebre los infesels si entendre ho volien."
Llull, Ramon Llibre de Contemplació 29, cap. 173


FEELMENT adv.

Fidelment.

V.
faelment.

"E noresmenys sagrament a homenatge a nos faran que lur offici e aquelles coses que s i pertanyen per lur poder feelment exerciran."
Rei Pere del Punyalet Ordenacions de Pere del Punyalet sobre els oficials de la sua cort. CDIACA, vol. V Dels Rebosters majors


FEELTAT, [FEALTAT] s.

Fidelitat.

"... e per ço, los meus cavallers, yo us man sots pena de la feeltat que eren tenguts a la magestat del senyor Emperador, e ara a mi, que m porteu lo cors de mon pare e lo de Tirant aci."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CCCCLXXVII

"Son tenguts de fer e prestar sagrament e homenatge tots los dits homens propris e encara los habitadors en la dita vila de Serriá a madona la abbadessa o a son procurador tostemps que requests ne sian, es a saber, los propris de proprietat, e los habitants de la vila de feeltat."
Llibre de la Cadena del Monestir de Pedralbes

"Lo quart fonament principal de la cosa pública, si es fealtat servada entre los homens."
Eiximenis, Francesc Regiment de la cosa pública 1.991, cap. XIII


torna a dalt