Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (3 registres)
veure  Caler
veure  Caler (Gitar a non ___)
veure  Calera

CALER s.

Importància, valor, interès.

"... pregaven que no venguessen a la casa de la Ciutat dimecres propvinent per aconsellar los dits honorables Consellers per affers de gran Caler [sic]."
Novells ardits 23 de setembre de 1449

"que lo dit negoci fos remes als honorables consellers e al Consell de XXIIII ja elegit per los affers del Senyor Rey, pero que si la Ciutat havia a fer donatiu o despeses de caler que no n poguessen concloure sens referir ho al dit Consell de Cent jurats."
Novells ardits 29 de gener de 1436


CALER (GITAR A NON ___) loc.

No tenir compte de.

"Jesus, no ns gits a non chaler, pus que tu hauries plaer com tots te poguessem veser."
Llull, Ramon Arbre de ciència 9, Del Arbre exemplifical, VI, 3


CALERA s.

Canó, canaleta per a la conducció, derivació o escolament de líquids, de les aigües pluvials.

"Diligencia es calera per que hom va tost a ço que hom desiga."
Proverbis de Salamó MS. n. 216, f. lxxxviiij, d. Bib. Univ. València


torna a dalt