Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (2 registres)
veure  Abdós
veure  Abdós, abdues

ABDÓS adj.

Ambdós.

"Nos havem ordenat que i. pont de fusta sia fet sobre la ciquia qui passe entre abdosos los vergers del nostre Reyal de Valencia..."
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 386, f. 104, M. R.) Graciarium, curie, solucionum infantis Alfonsi 6. Pars. IIa, reg. 386, f. 104 (Jaume II, 1322/23)?


ABDÓS, ABDUES adj.

Els dos, tots dos, l'un i l'altre.

"E aquest esmagina si matex que serie bo que tornas a la primera rabosa e que se les se n portas abdues..."
Ferrer, Vicent Reportationes Sermonum VI, 250

"... les quals son natura sensual e natura entellectual e natura composta d amdues(?), so es animal..."
Llull, Ramon Llibre de Contemplació 5, cap. 247


torna a dalt