Conferčncies Magistrals 2005-2006

«Conferències Magistrals del curs 2005-2006», d'octubre de 2005 a juny de 2006

Cicle de conferències sobre diverses branques del saber destinades a la difusió dels coneixements científics a la societat

Ciència per a la ciutadania
Sapere aude

La comunicació científica té per objectiu posar a l’abast de la societat els coneixements aconseguits en qualsevol branca de la ciència. Per assolir-ho, hi ha uns elements imprescindibles i comuns a tots els àmbits del saber: el llenguatge clar i la utilització de termes i expressions que puguin ser entesos per un públic no especialitzat. Hom pot pensar que això és molt difícil d’aconseguir en determinades matèries. Però això no és així, com ho demostra el fet que científics molt prestigiosos s’hagin convertit en grans divulgadors, amb llibres, articles de premsa i programes de ràdio o televisió. L’Institut d’Estudis Catalans, com a Acadèmia de tots els sabers dels Països Catalans, té el dret i el deure de difondre i estendre el coneixements actuals als ciutadans, i per això proposa la realització d’aquest primer «Cicle de Conferències Magistrals» durant el curs acadèmic 2005-2006.

La Secretaria científica de l’Institut difondrà aquesta activitat a sectors diversos de la societat i promourà la participació d’estudiants de les universitats, de professors d’ensenyament secundari i universitari i del públic en general. Ho farà amb un nivell adequat a persones amb cultura i sempre mantindrà un esperit de transversalitat en les seves actuacions de comunicació. Per això, tractarà d’establir relacions amb centres d’ensenyament, de formació de professors i diversos departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya i amb diferents estaments de la societat civil dels països de llengua catalana. L’Institut vol, i posarà tots els mitjans necessaris, per ser una part integral de l’imaginari intel·lectual dels Països Catalans.

Aquest cicle està adreçat als Membres de l'Institut, als socis de les Societats Filials i al públic en general, dins el programa d'actuacions de l'Institut per a la difusió de la ciència entre els ciutadans.

La inauguració d'aquestes sessions és duu a terme el 19 d'octubre amb la primera conferència que pronuncia el professor Ernesto Capanna, de la Universitat La Sapienza de Roma. Durant l'acte es presenta el segon volum de la revista Contributions to Science.

Conferències previstes:

 


19 d'octubre de 2005 Ernesto Capanna,
Universitat La Sapienza de Roma.
Membre de l'Accademia Nazionale dei Lincei.
Battista Grassi: uno zoologo per la malaria
  Amb la col·laboració de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica i la revista Contributions to Science.

30 de novembre de 2005

Francisco Ruíz Berraquero,
Catedràtic emèrit de la Universitat de Sevilla,
membre de l’Academia Iberoamericana de Farmacia i de la Real Academia de Ciencias de Sevilla.

Microbios y sociedad
  Amb la col·laboració de la Societat Catalana de Comunicació i la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica.

18 de gener de 2006 Ramón Nuñez
Director dels Museos Científicos Coruñeses
De cómo la ciencia se hace cultura. El caso de A Coruña

25 de gener de 2006

James Testa
Director de Desenvolupament Editorial. Institute for Scientific Information-Thomson, Filadelfia

The Thomson Scientific Journal Selection Process

8 de març de 2006 Mary Nash
Universitat de Barcelona
Els desafiaments de la subalternitat: els moviments de les dones
6 d'abril de 2006 Misericòrdia Ramon
Universitat de les Illes Balears
Poblacions humanes a les Illes. El cas dels xuetes i dels eivissencs

10 de maig de 2006 Elisabeth Kessler
Directora de la revista Ambio
Communicating science in Sweden. The role of the Royal Academy of Sciences (KVA)

17 de maig de 2006 

Martí Vall i Mayans
Director de la Unitat d'Infeccions de transmissió sexual

Reemergència de la sífilis i coinfecció amb HIV a Barcelona: una combinació perillosa


18 de maig de 2006 Carlo Alberto Redi
Università di Pavia.
Membre de l’Accademia Nazionale dei Lincei
La paura della nuova medicina nella società

1 de juny de 2006 Sheldon Glashow
Harvard University. Premi Nobel de Física 1979.
Membre de la NAS of the USA
The errors and animadversions of Honest Isaac Newton

21 de juny de 2006

Lynn Margulis
University of Massachusetts-Amherst.
National Medal of Science 1999.
Membre de la NAS of the USA

Aquesta conferència està organitzada amb la col·laboració de la Societat Catalana de Biologia.

Vida y evolución, 150 años después de Darwin

 


22 de juny de 2006

Roald Hoffmann
Cornell University. Premi Nobel de Química 1981. Membre de la NAS of the USA
 

Aquesta conferència està organitzada amb la col·laboració de la Societat Catalana de Química i la Societat Catalana d'Història de la Ciència i la Tècnica.

More about Mme. Lavoisier than M. Lavoisier

 


Totes les conferències s'impartiran en l'idioma del títol


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

 

Inici

Institució

Coneixement

Arxiu

Serveis

Serveis lingüístics