Recerca - Oficines
Oficines Lexicogràfiques

Direcció: Joaquim Rafel i Fontanals

Les tasques que duen a terme les Oficines Lexicogràfiques (OL) tenen com a objectiu principal el desenvolupament dels projectes lexicogràfics aprovats per la Secció Filològica. Per això, l’activitat de les OL s’estructura, generalment, a l’entorn de tres eixos: en primer lloc, la recollida de materials relacionats amb el lèxic; en segon lloc, l’elaboració d’estudis i informes sobre els materials aplegats i l’adequació i regularització lexicogràfica d’aquests materials. A partir d’aquests estudis i informes, la Comissió de Lexicografia (CL), a les reunions de la qual assisteix un membre de les OL, i la Secció Filològica (SF) prenen acords sobre el lèxic normatiu. Finalment, les OL també atenen consultes sobre normativa lèxica del català i forneixen de materials lexicogràfics les institucions que en sol·liciten.
Entre les tasques més importants dutes a terme darrerament per les OL han estat:
— La publicació de la primera reimpressió de la segona edició del Diccionari de la llengua catalana (DIEC2).
— La preparació de l’obra que ha de contenir la relació de les novetats que incorpora el DIEC2 respecte de la primera edició del diccionari (DIEC1) pel que fa a la nomenclatura.
— El disseny del projecte de la segona edició del Diccionari manual de l’IEC (DM2).
— L’elaboració d’estudis previs a la definició del projecte d’un nou diccionari normatiu.
A més, les OL han dut a terme altres tasques relacionades amb projectes d’institucions externes; algunes d’aquestes tasques són col·laboracions puntuals i d’altres tenen un caràcter sistemàtic.

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

 

Inici

Institució

Coneixement

Arxiu

Serveis

Serveis lingüístics