Recerca - Secció de Ciències i Tecnologia
Matemàtiques a l’abast: de l’alemany al català (II)

Direcció: Pilar Bayer i Isern

L’objectiu d’aquest projecte és portar a terme la traducció al català d’una mostra d’articles matemàtics que, escrits en llengua alemanya amb anterioritat a la Segona Guerra Mundial, han esdevingut bàsics per al desenvolupament de temes actuals de la matemàtica.
Bona part de la producció de la recerca matemàtica desenvolupada per l’escola alemanya abans de la Segona Guerra Mundial és difícilment  abastable, atesa la seva manca de difusió i de traduccions a altres llengües. Això no obstant, el seu contingut ha tingut un pes remarcable,  no sempre reconegut manifestament, en el desenvolupament de la matemàtica del segle XX. En aquest projecte s’ha procedit a la selecció,  l’estudi tècnic i la traducció de deu articles d’autors d’aquella escola.

En aquests moments estan acabades les traduccions i les revisions dels articles següents:
— Noether, E. «Invarianten beliebiger Differentialausdrükke». Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen (1918), p. 37-44.
— Noether, E. «Invariante Varationsprobleme». Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen (1918), p. 235-257.

Durant el curs s’han estudiat aquests articles i s’han redactat comentaris de tipus històric sobre la seva contextualització i influència  posterior:
— Thomae, J. «Contribució a la determinació de theta(0, ..., 0) per mitjà dels mòduls de classes de funcions algebraiques». J. reine u.  angew. Math., 71 (1870), p. 201-222.
— Deuring, M. «Els tipus dels anells de multiplicadors dels cossos de funcions el·líptiques». Abh. Sem. Hamburg, 14 (1941), p. 197-272.

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

 

Inici

Institució

Coneixement

Arxiu

Serveis

Serveis lingüístics