Recerca - Secció de Cičncies i Tecnologia
Diccionari de cičncia i tecnologia

Direcció: Salvador Alegret i Sanromà

Aquest programa de recerca neix l’any 2004 quan la Secció de Ciències i Tecnologia planteja la necessitat que l’IEC disposi d’una plataforma terminològica de ciència i tecnologia amb la finalitat de:
 

  • recollir tot el material terminològic inclòs en les publicacions de les seccions de ciències i les societats filials de  l’IEC al llarg de la seva història, permetre la introducció de dades terminològiques de bell nou,
  • permetre la consulta de dades terminològiques i de materials científics, i
  • permetre l’edició de diccionaris publicables en paper o en qualsevol format electrònic a partir de la depuració de dades terminològiques.
  • No obstant això, el programa té com a finalitat última, i a llarg termini, l’edició d’un Diccionari de ciència i tecnologia (DCT), el qual s’elaborarà amb una base de dades en línia, consultable des del lloc web de la plataforma, i sobre la qual podrem realitzar les funcionalitats anteriorment esmentades.

Accediu a la web de la Plataforma

 

 cit

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

 

Inici

Institució

Coneixement

Arxiu

Serveis

Serveis lingüístics