Joan Peytaví i Deixona (Perpinyà, 1968)

Va cursar els seus estudis universitaris a Perpinyà, i obtingué la Licence d’enseignement d'història el 1988 i la Maîtrise el 1990, per la universitat de Montpeller III- Paul Valéry. Així mateix, el 1992 obtingué el DEA d’estudis catalans per la universitat de Perpinyà, i es doctorà a la mateixa universitat l’any 2002, amb la tesi Antroponímia, poblament i immigració a la Catalunya moderna, De la identitat patronímica als Comtats catalans (s. XVI-XVIII), dirigida pels doctors Jordi Costa i Ramon Sala.

Joan Peytaví ha dedicat la seua activitat investigadora als estudis sobre la família, la demografia històrica, la toponímia i l’antroponímia, l’edició filològica de textos, la dialectologia i la sociolingüística.

Entre les seues publicacions, cal destacar, entre d'altres:

La família nord-catalana, Matrimonis i patrimonis (s. XVI-XVIII), Edicions del Trabucaire, Perpignan, 1996, 187 p.

Catalans i occitans a la Catalunya del Nord moderna (comtats de Rosselló i Cerdanya, s. XVI-XVII), Presentació històrica i transcripció del fogatge català de 1553, del registre de la taxa del Batalló de 1643 i de les dues llistes dels immigrants occitans de 1542-1543 i 1637, a la zona de la Catalunya del Nord, Fundació Salvador Vives Casajuana, Barcelona, 2004, 2 volums, 421 p. et 443 p.

El manual de 1700 de Jaume Esteve, notari de Perpinyà, Fundació Noguera, col. Acta notariorum Cataloniae, Barcelona, 2004, 679 p.

Pertany, a més, a diverses associacions, tant de caràcter científic com de militància lingüística, com és el cas:

* Membre de l'ICRESS (Institut Catalan de Recherche en Sciences Sociales), en tant que doctorant et enseignant (1998-2002), en tant que docteur et enseignant depuis 2002.

* Membre et co-animateur du Comité de lecture des Études Roussillonnaises, de Canet en Roussillon, depuis 2000.

* Membre de l'APLEC (Associació Per L'Ensenyament en Català), Association des enseignants de catalan, Perpignan, depuis 1994.

* Membre-patron de la Fundació Universitat Catalana d'Estiu, siégeant à Barcelone, en tant que représentant de la Federació per a la defensa de la llengua i de la cultura catalanes, fédération des entités culturelles nord-catalanes, depuis 1995.

Ha col·laborat a més, en els darrers anys, amb nombroses activitats de l’Institut d’Estudis Catalans, especialment amb la Secció Filològica i amb l’Oficina d’Onomàstica.
 

Per a més informació:
Ramon Balasch (667 550 590 o rbalasch@clipmedia.net), Servei de premsa de l'IEC;
M. Rosa Franquesa (932 701 620), Cap del Gabinet de la Presidència de l'IEC.