Lluís Garcia i Sevilla (València, 1944)

Metge psiquiatre estudiós de la personalitat, entesa com la interfície entre biologia i estructura social, que ha desenvolupat des d’un model experimental animal fins a proves psicomètriques de diverses característiques humanes. En el pla aplicat, es dedica, fonamentalment, a l’avaluació de personal i al consell psicopedagògic mitjançant proves psicomètriques i sistemes computeritzats originals interpretatius dels resultats.

Propulsa l’enfocament cientificonatural de la psicologia, entesa com la ciència del pensament i de l’acció, i la seva aplicació a la nostra societat, tot respectant i posant en relleu les nostres característiques nacionals. Així, ha estudiat les dimensions polítiques i el comportament lingüístic, entre d’altres, de la nostra comunitat nacional i ha creat diversos tests en la nostra llengua.

La seva tasca docent s’ha desenvolupat, principalment, a la Universitat Autònoma de Barcelona, on fundà el Laboratori de Conducta. En el pla cívic, és propulsor de diverses iniciatives, especialment del SUS, BALEARS! És membre de la Secció de Ciències Biològiques de l'Institut d'Estudis Catalans des de l'any 1998.

Per a més informació:
Ramon Balasch (667 550 590 o rbalasch@clipmedia.net), Servei de premsa de l'IEC;
M. Rosa Franquesa (932 701 620), Cap del Gabinet de la Presidència de l'IEC.