Vicent Pitarch (Plana Baixa, 1942)

Doctor en filologia catalana per la Universitat de Barcelona. Catedràtic de Batxillerat, és membre de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i del Grup Català de Sociolingüística.

Dirigí a Vila-real el programa radiofònic Nosaltres els valencians, de Ràdio Popular, i participà en l’organització dels cursos de català de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de València.

És autor dels llibres Defensa de l’idioma (1972), Curs de llengua catalana (1977), Reflexió crítica sobre la llei d’ús i ensenyament del valencià (1984), Fets i ficcions. Llenguatge i desequilibris socials (1988), Parlar i (con)viure al País Valencià (1994), L’eix castellonenc de la cultura contemporània (1995), Control lingüístic o caos (1996) i Llengua i Església durant el barroc valencià (2001).

És membre de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 1985 i ha rebut el Premi Jaume I d’Actuació Cívica Catalana (1983).

Per a més informació:
Ramon Balasch (667 550 590 o rbalasch@clipmedia.net), Servei de premsa de l'IEC;
M. Rosa Franquesa (932 701 620), Cap del Gabinet de la Presidència de l'IEC.