Advertiment legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premis Sant Jordi 2006
Borses d'estudi

Borses d'estudi de la Generalitat de Catalunya

Matteo Manfredi (Itàlia)

Projeccions de la experiència migratòria catalana a Amèrica i imaginari col·lectiu. Anàlisi sobre les formes de representació i autorepresentació dels emigrants catalans mitjançant les imatges fotogràfiques.

Descripció de les borses:
Instituïdes l’any 1986, aquestes borses d’estudi s’adrecen a investigadors estrangers, llicenciats o graduats en facultats universitàries o escoles superiors, interessats a fer una estada en un territori de llengua catalana a fi d’estudiar un tema relacionat amb la cultura catalana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivan Parisi (Itàlia) Recull el diploma Francesco Senatore

La identitat del comanador Escrivà, poeta valencià de la primera meitat del segle XV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dóra Bakucz (Hongria)

Personatges femenins grecs en el teatre català de la postguerra; amb atenció especial a Antígona i Una altra Fedra, si us plau de Salvador Espriu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borsa d'estudi Abelard Fàbrega

Xavier Rull i Muruzàbal

La perifrasació verbal en català.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció de la borsa:
Instituïda l’any 1995, aquesta borsa d’estudi s’ofereix als socis de les societats filials de l’Institut per a un treball de recerca sobre un tema dels que hi són conreats. La present convocatòria correspon a les societats filials de la Secció Filològica (Societat Catalana de Llengua i Literatura i Societat Catalana d’Estudis Clàssics).

 

 

Borsa d'estudi Ramon d'Alòs-Moner

Eulàlia Miralles Jori

Jeroni Pujades: obres i estudis crítics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció de la borsa:
Instituïda el 1966, aquesta borsa d’estudi s’ofereix per a l’elaboració d’un treball bibliogràfic de tema català (d’un autor, d’un període, d’un territori, d’una publicació científica).

 

 

Borsa d'estudi Eusko-Ikakuntza - Institut d'Estudis Catalans

Josep Àngel Guimerà i Orts

Polítiques de televisió i cultures minoritzades a l'entorn digital: els casos d'Euskadi i Catalunya (1997-2006)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte guanyador:
L'estudi té per objectiu fer una anàlisi comparada de les polítiques d'implantació de la televisió digital terrestre (TDT) a Euskadi i Catalunya des del moment en què l'Estat espanyol adopta aquesta tecnologia (1997) fins al moment de realització del treball de camp (2006).

Tant a Catalunya com a Euskadi, la televisió ha estat un instrument cabdal de normalització lingüística des de la recuperació de les llibertats democràtiques i l'autogovern a finals de la dècada dels setanta. Partint d'aquesta situació, la implantació de la TDT apareix com un repte lingüístic i cultural de primer ordre, ja que la presència de les diferents llengües en el sistema televisiu es torna a definir, i variarà, molt probablement, l' statu quo actual.

Amb aquesta recerca es vol identificar com es plantegen aquest repte Euskadi i Catalunya, i quin paper desenvolupa la qüestió lingüística i cultural en les polítiques d'implantació de la TDT.

Descripció de la borsa:
El 1997, l’Institut d’Estudis Catalans i l’Eusko-Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos van crear dues borses d’estudi adreçades a joves investigadors per a facilitarlos l’estada en un territori de llengua catalana o de llengua basca a fi d’estudiar un tema relacionat amb aquestes dues cultures.

Currículum de Josep Àngel Guimerà i Orts:

 

 

Borses d'estudi dels Països Catalans

Esperança Huguet Enguita (en relació amb l'àmbit del País Valencià)

La terra sigil·lata tardoitàlica a les costes mediterrànies de la Hispania Tarraconensis.

Descripció de les borses:
Instituïdes l’any 2001, aquestes borses d’estudi s’adrecen a la promoció d’estudis que, en qualsevol àmbit científic, il·lustrin les relacions entre els diversos territoris del domini lingüístic català –entre dos territoris com a mínim–, sincrònicament o diacrònica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encarna Montero Tortajada (en relació amb l'àmbit del País Valencià)

La transmissió del coneixement en els oficis artístics. València 1370-1450.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomeu Simó i Mesquida (en relació amb l'àmbit de les Illes Balears)

L'ús del català a l'ensenyament superior als Països Catalans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte guanyador:
El projecte L'ús del català a l'ensenyament superior als Països Catalans parteix d'un estudi empíric realitzat l'any passat sobre L'ús del català als màsters i postgraus a Catalunya, que demostrà la greu situació que viu la llengua catalana en aquest àmbit de formació.

L'estudi, que per primera vegada aportava dades sobre l'ús del català a l'ensenyament de tercer cicle, constitueix la base sobre la qual ara programem una ampliació. Es tracta d'aplicar la mateixa metodologia d'investigació per al conjunt dels territoris de parla catalana on s'imparteixen màsters i postgraus. A més a més, estendrem aquesta recerca en el mateix àmbit universitari on, a dia d'avui, les dades oficials que hi ha estan absolutament desfasades i no segueixen una metodologia rigorosa i objectiva.

En definitiva, es tindrà el primer estudi realitzat als Països Catalans sobre l'ús de la llengua catalana a l'ensenyament superior, des d'una perspectiva integral i realista.

Currículum de Tomeu Simó i Mesquida: