Advertiment legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualitat
Nova etapa d''El Butlletí de l'IEC'

El Butlletí de l'IEC obre amb aquest número una nova etapa, que pretén reforçar els canals d'informació de la institució amb els seus membres i amb la societat catalana en general. El Butlletí de l'IEC és l'òrgan de comunicació digital de l'Institut que actualment reben per correu electrònic gairebé cinc mil persones. En aquesta nova fase de la publicació, ens proposem augmentar el nombre de destinataris i, alhora, aconseguir un major grau de participació de les seccions i societats integrades en l'Institut.

Aquest número d'El Butlletí de l'IEC –el 79– estrena nom propi -capçalera- i disseny, més coherent amb els codis visuals del web de l'Institut, sense perdre l'objectiu de fer-se ressò de la intensa activitat generada per la institució. En els pròxims mesos, El Butlletí de l'IEC incorporarà, de manera progressiva, noves eines d'informació i opinió.

La realització d'El Butlletí de l'IEC és una responsabilitat ecomanada a la unitat de Comunicació de l'Institut d'Estudis Catalans, que compta amb la col·laboració d'Hydra Media.

Per a qualsevol aportació i suggeriment, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de l'a/e comunicacio@iecat.net o trucar-nos al 932 721 620 (extensió 293).

 

L'IEC aprova un pressupost de vuit milions d'euros

Els recursos augmenten un 22 % respecte de l'any anterior

El Ple ordinari de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) celebrat dilluns passat va aprovar el pressupost per al 2006, que és de 8.169.126 euros, un 21,95 % més que l'exercici anterior. Salvador Giner, president de l'IEC, va presentar aquest pressupost com el resultat d'un procés que ha culminat amb la signatura del contracte programa per al quadrienni 2005-2008 amb la Generalitat de Catalunya i que suposa la consolidació de la institució com a acadèmia nacional catalana. La Generalitat de Catalunya és l'administració que aporta més recursos al pressupost de l'IEC: gairebé 6,5 milions d'euros (un 79 % del total).

Ramon Corbella, gerent de l'IEC, presenta els pressupostos
Foto: Montse Catalán

El contracte programa, que aportarà a l'IEC 26,7 milions d'euros en quatre anys, ha estat clau per a poder incrementar el pressupost gairebé un 22 %. El contracte programa obliga l'IEC a complir compromisos interns i calendaris d'execució, fer estimacions dels recursos necessaris per a aconseguir els objectius fixats i sotmetre els resultats obtinguts a una avaluació final. Salvador Giner va destacar, durant el transcurs del Ple, la tasca efectuada per la comissió redactora del contracte programa i, en particular, per la Gerència de l'Institut.

En aquest sentit, l'IEC assumeix, com a línies d'actuació, incrementar la presència en tots els territoris de llengua i cultura catalanes, potenciar la recerca a través de projectes d'investigació necessaris per al país i convertir-se en el referent internacional de la cultura i la llengua catalanes amb una presència activa en el món acadèmic europeu i internacional.

A més a més, en el contracte programa es fixa la data de la publicació de la segona edició del Diccionari de la llengua catalana (DIEC), de la compleció de la nova gramàtica normativa i de l'elaboració d'un pla estratègic que marqui l'activitat de l'IEC durant el primer quart del segle xxi .

Durant el transcurs del Ple també es van ratificar diversos acords del Consell Permanent de l'IEC, com ara el nomenament de Narcís Soler i Masferrer, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, com a representant de l'IEC al Patronat de la Vil·la Romana dels Ametllers de Tossa de Mar, en substitució de Josep Guitart i Duran, membre de la mateixa Secció. També es va nomenar, a proposta de la Secció Filològica, Miquel Àngel Pradilla Cardona com a representant de l'IEC al Consell Científic de la Casa de les Llengües de la Generalitat de Catalunya, i es va modificar l'acord 13.2 del Consell Permanent, del 14 d'octubre de 2003, sobre la composició del Consell Supervisor de la Xarxa CRUSCAT. En l'esmentat òrgan se substitueix el secretari general pel vicepresident, Salvador Alegret.

Consulteu la presentació dels pressupostos en format Powerpoint :

 

Paola Govoni presenta un col·loqui sobre divulgació científica

L'autora italiana va efectuar una intervenció centrada en el seu darrer llibre: Un pubblico per la scienza: La divulgazione scientifica nell'Italia in formazione

Paola Govoni, autora de l'obra Un pubblico per la scienza: La divulgazione scientifica nell'Italia in formazione (Roma, Carocci, 2002), el primer llibre sobre divulgació científica editat a Itàlia, va presentar divendres passat el col·loqui « A che cosa serve la divulgazione scientifica? Il successo della "scienza per tutti" in Italia e in Europa tra Otto e Novecento » a la Sala Nicolau d'Olwer de l'IEC. Durant la xerrada, a la qual van assistir una trentena de persones que van mostrar-se molt interessades en les explicacions de la convidada, es van exposar els motius que van afavorir l'èxit de la divulgació científica a molts països europeus durant la segona meitat del segle xix i que van fer que, poc després, el fenomen patís un greu redimensionament en països com ara Itàlia.

L'autora italiana, que és membre del Departament de Filosofia de la Universitat de Bolonya, va articular les dues parts de l'anàlisi del passat i del present de la divulgació científica. Les respostes a les qüestions relatives a la història de la « scienza per tutti » , a la Itàlia entre la unificació nacional del 1861 i el 1900, van ajudar a analitzar la situació actual, amb la difusió del projecte Public Understanding of Science i a replantejar les preguntes de sempre: per a què serveix actualment la comunicació de la ciència? I, sobretot, fins a quin punt és útil per a millorar les relacions entre ciència i societat?

L'acte va ser organitzat per la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica, de l'IEC, en col·laboració amb l'Associació Catalana de Comunicació Científica.