Advertiment legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'IEC presenta el resum de les 'Notes d'estudi' del primer Servei Meteorològic de Catalunya

El conseller de Medi Ambient reivindica el traspàs íntegre de les competències meteorològiques a Catalunya

Joan Pallissé, Antoni Roca, Salvador Milà i Salvador Giner, consultant documents del primer SMC
Foto: Montse Catalan

El conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Salvador Milà, i el president de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), Salvador Giner, van presidir dimarts passat l'acte de presentació de l'obra Nota d'estudi núm. 70 - Resum de les notes d'estudi de l'antic Servei Meteorològic de Catalunya. La publicació reuneix el resum de les seixanta-nou notes elaborades pels tècnics del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), d'ençà que es va crear, l'any 1921, fins al 1938 . Durant l'acte de presentació, Salvador Milà va reclamar que el Govern de Catalunya tingués competències plenes en matèria de meteorologia. El conseller va afirmar que «el Servei Meteorològic de Catalunya ha d'adquirir totes les funcions que li pertoquen segons el vigent Estatut d'autonomia».

Salvador Giner va subratllar la tasca del primer Servei Meteorològic de Catalunya, creat sota dependència científica de la Secció de Ciències de l'Institut d'Estudis Catalans. Giner va destacar «la tradició de l'IEC de crear institucions i organismes que, més tard, són transferides a la nació, com ara la Biblioteca de Catalunya o el mateix Servei Meteorològic de Catalunya».

L'obra presentada mostra els estudis que es van dur a terme i el nivell de coneixements que es va assolir durant aquells anys, i estableix un fil de continuïtat amb les emblemàtiques notes publicades per l'antic SMC; és per aquest motiu que reprèn la numeració de les notes de l'antic SMC. L'IEC ha col·laborat de manera molt activa en aquest treball i ha facilitat els exemplars de les publicacions originals, en bona part exhaurides, que es poden trobar a l'arxiu de la institució.

 

Carta d'Eduard Fontserè a Pompeu Fabra i documents fundacionals del primer Servei Meteorològic de Catalunya

 

En la seva intervenció, Joan Pallisé, director de l'SMC, va assenyalar que la nova publicació vol convertir-se en «un canal privilegiat de difusió dels diferents treballs i estudis de les ciències atmosfèriques que es portin a terme i que l'SMC consideri d'interès per a Catalunya». Joan Pallisé també va anunciar la creació del quart radar meteorològic de Catalunya, a Tivissa (Ribera d'Ebre), que estarà «al servei del personal científic i civil». Està previst que durant aquest any es duguin a terme diferents proves i que el radar operi en el transcurs del 2007.

Com a cloenda de l'acte, Antoni Roca, professor d'història de la ciència de la Universitat Politècnica de Catalunya i president de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica de l'IEC, va pronunciar la conferència «Rellegim Fontserè», en memòria d'Eduard Fontserè (1870-1970), un dels principals pioners de la meteorologia catalana i europea modernes, membre de l'IEC i primer director del Servei Meteorològic de Catalunya.