Institut d'Estudis Catalans
Inici Contacte Subscripció Data: 20/01/2005 Butlletí núm. 34

Recomaneu el Butlletí


Crònica corporativa

 

Anna Cabré va parlar sobre la població de Catalunya en el marc del cicle Perspectives del segle XXI: població, societat i país que organitza l'IEC

Anna Cabré, doctora en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona, va pronunciar la conferència La població a Catalunya, perspectives per al segle XXI a l'IEC dins el marc del cicle Perspectives del segle XXI: població, societat i país.

La doctora va repassar les principals variables demogràfiques que afecten el país, com són la natalitat, la mortalitat, el nivell de fertilitat, l'esperança de vida, etc. Cabré va constatar que la població a Catalunya superarà els 7,5 milions d'habitants l'any 2010, xifra que desborda les projeccions fetes anys enrere.

Entre les dades més significatives, cal destacar la notablement alta taxa de natalitat a Catalunya (cada dona té com a mitjana 1,38 fills; la mitjana europea se situa en 1,48 fiils per dona).

També destaca la previsió sobre l'augment de l'esperança de vida, que contempla que l'any 2030 els homes hauran guanyat 4 anys d'esperança de vida respecte a la mitjana actual, i les dones 2 anys, i coloca Catalunya dins el grup de països capdavanters en aquest aspecte.

Per altra banda, Cabré va assegurar que el flux migratori restaria estable almenys deu anys més, amb els alts i baixos propis de la situació econòmica.

Per a Cabré un dels grans reptes que té Catalunya respecte a la població és assumir el fet immigratori i crear les condicions oportunes per gestionar l'envelliment de la població i el fet que, amb l'augment de l'esperança de vida, aquest col·lectiu social sigui cada cop més nombrós en la nostra societat.

Cicle de conferències
L’Institut d’Estudis Catalans va presentar el 18 d'octubre aquest segon cicle coordinat pel sociòleg i vicepresident de l'IEC Salvador Giner, i que finalitzarà el 9 de maig de 2005. Les conferències han reunit ja personalitats de diferents àmbits del món acadèmic i cultural català com Josep Laporte, Jordi Pujol i Josep Maria Castellet. La resta de conferenciants són Oriol Homs, Josep M. Puig i Salellas i Oriol Nel·lo.

Consulteu el díptic del cicle.

Declaració de l'IEC sobre el primer cicle de conferències, Recerca i País.


Presentació d' «Arnaldi de Villanova opera theologica omnia III» a la Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani del Pontificio Ateneo Antonianum

Aquest dimecres s'ha presentat a la Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani del Pontificio Ateneo Antonianum (ROMA) el volum «Arnaldi de Villanova opera theologica omnia III», a cura de Josep Perarnau. L'acte ha estat organitzat per l'Institut d'Estudis Catalans, la Facultat de Teologia de Catalunya i la Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani, entitats editores de l'obra.

Han assistit a l'acte
Josep Perarnau, Michele Pereira, Fabio Troncarelli i Andreas Kiesewetter.

El passat 30 de setembre es va fer a l'IEC la presentació oficial d «Arnaldi de Villanova opera theologica omnia III» durant la celebració de la II Trobada Internacional d'Estudis sobre Arnau de Vilanova dirigida per Josep Perarnau.La comissió Assessora del Centenari ultima els detalls de la programació
La comissió Assessora del Centenari de l'Institut d'Estudis Catalans que encapçala Antoni Riera i Melis es va reunir el passat dimecres a la seu de l'IEC per ultimar els detalls de la programació d'actes del centenari, que tindrà lloc el 2007.


Josep Laporte participa al plenari del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible
Dijous 20 de gener, el president de l'Institut d'Estudis Catalans, Josep Laporte, va participar al plenari extraordinari monogràfic del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, del qual és membre.

Es tracta d'un organisme adscrit al Departament de la Presidència i que està constituït per 15 membres de reconegut prestigi en l’àmbit econòmic, social i científic del nostre país, una vicepresidenta, la Sra. Josefina Castellví i un president, el Sr. Gabriel Ferraté.

Aquest Consell és un òrgan de participació, consulta i assessorament del Govern creat pel Decret 311/1998, d’1 de desembre i exerceix le seves funcions en el marc dels principis establerts als instruments internacionals sobre sostenibilitat i en els que es reculli l’Agenda 21 de Catalunya.

Estava prevista l'assistència com a convidats del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, l’Hble. Sr. Joaquim Nadal, i el Secretari per a la Planificació Territorial, el Sr. Oriol Nel·lo, per parlar sobre els objectius de la sostenibilitat en la planificació territorial.


Reunió del Consell Permanent
El dijous 20 de gener va tenir lloc a l'Institut d'Estudis Catalans la reunió del Consell Permanent de la institució.