LA GUINGUETA D'ÀNEU

 

CODI ESGLÉSIA
3170 BURGO, Sant Joan
3271 ESCART, Sant Martí
3384 BERRÓS SOBIRÀ, Sant Quirze
3276 JOU, Sant Jaume
1609 DORVE, Sant Bartomeu
2386 BERRÓS JUSSÀ, Sant Jaume
2388 JOU, Sant Martí de Roma
3259 JOU, Sant Pere
1619 ESTARON, Sant Sebastià
2385 ESCART, Mare de Déu de la Roca
3265 ESCALÓ, Santa Maria
1646 AURÓS, Sant Pere
2377 CERBI, Sant Beado
2404 GAVÀS, Sant Esteve
3262 UNARRE, Sant Julià
3341 AURÓS, Sant Joan
3343 CERBI, Sant Serni
3387 LLAVORRE, Sant Miquel
3389 LLAVORRE, Sant Roc
105 SANT PERE DEL BURGAL
45 SANTA MARIA D'ÀNEU
1614 ESCALARRE, Sant Martí