CERBI, Sant Serni

Renom: Cerbi, Sant Sadurní
Municipi
: La Guingueta d’Àneu
Agregat o lloc
: Cerbi
Comarca
: Pallars Sobirà
Època
: segle XI-XII
Acta de consagració
: No se’n coneix
Categoria eclesiàstica
: parroquial
Bisbat
: Urgell  

Coordenades: Longitud 01º 08’ 59’’ ; latitud 42º 38’ 50’’
Coordenades UTM
: 3482  47223

Notícies històriques

El primer esment documental conegut de la parròquia de Cerbi és a l’acta de consagració de la Seu d’Urgell, del segle ix: «Anabiensis [...] cum eius parrochias [...] vel Cervo». 
L’any 1090, en l’excusatum que el comte Artau II de Pallars Sobirà i la seva esposa Eslonça amb d’altres familiars donaren al monestir de Santa Maria de Gerri, s’esmenta «Raimundo Dat cum Ginta sua uxore, de Cervo».
En els censos del segle xvi, el poble de Cerbi consta que tenia tretze focs l’any 1553 i vint-i-dos l’any 1595. L’augment de la població a partir d’aquest segle podria ser la causa de què es reformés l’església que podria haver arribat en aquesta data éssent la construcció preromànica. Record de la seva història medieval és la seva pica baptismal.
Pascual Madoz, l’any 1845, dóna la notícia que Cerbi tenia vint-i-quatre cases, deu focs i seixanta-sis habitants.

Descripció de l’edifici

De l’església de Sant Serni de Cerbi actualment només en resta visible de l’edifici original una part del mur de migdia amb una finestra de mig punt i de doble esqueixada i potser la porta primitiva. Malgrat les moltes transformacions que ha sofert en el decurs de la seva història, les quals emmascaren totalment la seva estructura, hom pensa que degué ésser una església d’una sola nau, amb una absis a la capçalera, i una porta al sud. La seva data d’erecció degué efectuar-se entre el segle XI i XII.
L’autenticitat altmedieval d’aquest temple queda ratificada per la pica baptismal que es conserva a l’església.

Pica baptismal

Per a més informació sobre aquest edifici, contacteu amb el Centre d'Art Romànic Català (ARCAT).

Pica d’oli

Per a més informació sobre aquest edifici, contacteu amb el Centre d'Art Romànic Català (ARCAT).

Estat actual

Església conservada i molt modificada.

Bibliografia

Per a més informació sobre aquest edifici, contacteu amb el Centre d'Art Romànic Català (ARCAT).