JOU, Sant Jaume

Renom: No se’n coneix
Municipi
: La Guingueta d’Àneu
Agregat o lloc
: Jou
Comarca
: Pallars Sobirà
Època
: altmedieval?
Acta de consagració
: No se’n coneix
Categoria eclesiàstica
: Capella
Bisbat
: Urgell  

Coordenades: Longitud 01º 07’ 34’’ ; latitud 42º 36’ 00’’
Coordenades UTM
: 3453  47184

Notícies històriques

Aquesta església, construïda seguint la tècnica romànica, i dedicada a sant Jaume, podria haver tingut un origen altmedieval, però posterior al segle xi, moment a partir del qual s’estén la devoció a aquest apòstol. Tanmateix, no podem constatar-ne el seu origen altmedieval per la manca de documentació i pel fet que avui dia no es pot estudiar per haver desaparegut completament.

Descripció de l’edifici

Per dissort l’eixamplement de la carretera que va de Son a Jou malmeté, l’any 1993, les restes de l’església de Sant Jaume de Jou. Només podem observar el testimoniatge de la seva construcció a través del material gràfic recollit per Joan Tous l’any 1968 i el de l’Arxiu Gavín de l’estiu de 1979, en la qual només podem veure restes de l’absis i part del mur de tramuntana i de ponent. L’any 1979 l’edifici es trobava en un estat molt més degradat.
Segons Joan Camp, la forma absidal d’aquest edifici prenia forma trapezoïdal per la part exterior i semicircular a l’interior. La fotografia de l’Arxiu Gavín permet observar al mur nord una porta tapiada. El tipus de construcció sembla molt rústec, amb parament molt irregular amb reforços als angles, però la manca de poder fer un estudi in situ no permet verificar-ne el seu origen.

Estat actual

Desapareguda.

Bibliografia

Per a més informació sobre aquest edifici, contacteu amb el Centre d'Art Romànic Català (ARCAT).