GAVÀS, Sant Esteve

Renom: No se’n coneix
Municipi
: La Guingueta d’Àneu
Agregat o lloc
: Gavàs
Comarca
: Pallars Sobirà
Època
: època posterior; només conserva pica baptismal
Acta de consagració
: No se’n coneix
Categoria eclesiàstica
: Parròquia
Bisbat
: Urgell

Coordenades: Longitud 01º 09’ 39’’ ; latitud 42º 38’ 30’’
Coordenades UTM
: 3492  47229

Notícies històriques

El lloc de Gavàs és esmentat l’any 1090 en un excusatum que el comte Artau II de Pallars Sobirà amb la seva muller Eslonça i d’altres familiars, donaren al monestir de Gerri per a «Isarnum Ato cum Balla sua uxore, de Gavas». No s’ha trobat cap més referència documental d’època medieval de la població o de la parròquia de Sant Esteve de Gavàs.

En el fogatjament de 1553 Gavàs tenia vuit focs, que havien passat a vint l’any 1595. Aquest augment de població explicaria les modificacions de l’església, que només conservà, pel seu caràcter sagrat, la pica baptismal i el cementiri, que Pascual Madoz descriu com «contiguo a [la iglesia], en posicion cómoda, no causa perjuicio alguno al  vecindario». Segons Pascual Madoz, l’any 1845, Gavàs tenia nou cases, nou focs i quaranta-dos habitants.  

Descripció de l’edifici

Actualment l’edifici és d’època posterior.

Pica baptismal

Per a més informació sobre aquest edifici, contacteu amb el Centre d'Art Romànic Català (ARCAT).

Bibliografia

Per a més informació sobre aquest edifici, contacteu amb el Centre d'Art Romànic Català (ARCAT).