JOU, Sant Martí de Roma

Renom: No se’n coneix
Municipi
: La Guingueta d’Àneu
Agregat o lloc
: Jou
Comarca
: Pallars Sobirà
Època
: altmedieval?
Acta de consagració
: No se’n coneix
Categoria eclesiàstica
: parròquia?
Bisbat
: Urgell  

Coordenades: Longitud 01º 07’ 34’’ ; latitud 42º 35’ 55’’
Coordenades UTM
: 3452  47182

Notícies històriques

No conservem cap notícia documental d’aquesta església i les restes no permeten fer utilitzar-les com a document arqueològic. 
La seva advocació és l’única informació que ens permet apropar-nos al món altmedieval. L’excel·lent situació d’aquest temple ens permet de suposar que són les restes d’un nucli sobirà. Una campanya arqueològica ens podria aportar una solució a aquest suggeriment.

Descripció de l’edifici

Del que fou l’església de Sant Martí de Roma, avui dia només en resten escassos vestigis. Els pocs carreus disposats en filades i la forma en què estan treballats, ens inclinen a pensar que en origen fou una construcció romànica. Malauradament, la progressiva desaparició del testimoniatge d’aquesta església i la manca de documentació referent a l’època altmedieval, no ens permeten d’asseverar la seva filiació arquitectònica.

Estat actual

Pràcticament desapareguda.

Bibliografia

Per a més informació sobre aquest edifici, contacteu amb el Centre d'Art Romànic Català (ARCAT).