CERBI, Sant Beado

Renom: Cerbi, Sant Beat
Municipi
: La Guingueta d’Àneu
Agregat o lloc
: Cerbi
Comarca
: Pallars Sobirà
Època
: Segle XI
Acta de consagració
: No se’n coneix
Categoria eclesiàstica
: Capella
Bisbat
: Urgell  

Coordenades: Longitud 01º 19’ 14’’ ; latitud 42º 39’ 15’’
Coordenades UTM
: 3485  47251

Notícies històriques

Sense un estudi arqueològic de l’entorn d’aquesta capella, no podem pensar de considerar-la com un centre parroquial. En realitat, en inclinem a creure que era una capella amb culte temporal, a l’època d’estiu, en què els ramats de Cerbi, Gavàs i Unarre pasturaven als prats de la Serra Mitjana , que no hem pogut escatir si eren comunals d’aquests tres municipis.
Amb tot, ens sobta aquesta advocació en una capella situada en una contrada tan llunyana dels nuclis de població més pròxims. El Beat de Liébana estava lluny del coneixement que podien tenir els eclesiàstics de la vall d’Àneu.
Segons Joaquim Morelló, que recull una tradició popular, sant Beat era «Un pelegrí francés [que] se trobà detingut per un temporal de neu a l’empendre’l pas del port. Assistit pels del poble, restà en ell llarga temporada, durant la qual feu alguns miracles.» Joan Camp, basant-se en els gois que es canten al sant, que segueixen la tradició erudita, el considera asturià.

Descripció de l’edifici

L’església de Sant Beado de Cerbi és una construcció molt rústica d’una sola nau amb un absis semicircular grollerament insinuat, el qual ha estat sobrealçat fins a nivell de la coberta de pissarra. Al costat del presbiteri hi ha una petita finestra orientada al sud. La porta oberta a migjorn presenta la llinda de fusta. No té campanar.
Al seu interior, la coberta és resolta amb embigat de fusta i un banc de pedra recorre els laterals de la nau. A l’absis hi trobem un altar de pedra.
La rusticitat d’aquest edifici queda palesa en el tipus de parament, format còdols i lloses de llicorella tot just desbastats i disposats de forma irregular.
L’aparença constructiva d’aquest edifici i el fet de conservar encara els bancs adossats en els murs de la nau ens fan pensar que es tracta d’una edificació que hauríem de situar cronològicament a la primera meitat del segle xi i potser agosarar dir que en l’actual edificació s’aprofitaren elements d’una construcció més antiga.

Estat actual

Església conservada

Bibliografia

Per a més informació sobre aquest edifici, contacteu amb el Centre d'Art Romànic Català (ARCAT).