Agenda
 

dilluns
17  febrer  2020

Adaptació al canvi climàtic a la Mediterrània: restauració d’ecosistemes i gestió forestal

L’impacte del canvi climàtic a la Mediterrània és cada cop més perceptible. Moltes regions semiàrides pateixen davallades importants en la disponibilitat d’aigua per a conreus i plantacions forestals. Cal implementar mesures d’adaptació i mitigació per a reduir la vulnerabilitat d’aquests ecosistemes mediterranis al canvi climàtic i reforçar-ne la resiliència. The Green Link és un projecte col·laboratiu LIFE en el qual participen empreses privades, administracions públiques i centres de recerca i que té com a objectiu demostrar els beneficis ambientals i econòmics d’un mètode innovador per a realitzar plantacions: el Cocoon, que és un dispositiu biodegradable que millora les condicions per a la implantació dels plançons en projectes de restauració ambiental i en plantacions agrícoles de secà.

En aquesta jornada es presentarà l’ecotecnologia Cocoon, els principals resultats del projecte LIFE The Green Link, així com altres experiències en la implantació del Cocoon en diferents països. També es parlarà d’altres iniciatives i projectes en els àmbits de la restauració ambiental i la gestió forestal, amb l’objectiu de donar eines per a afrontar el canvi climàtic.

La jornada va adreçada a investigadors, tècnics dels sectors forestal i agrícola, propietaris forestals, consultories ambientals, ONG i organitzacions del sector, tècnics de l’Administració i responsables de la presa de decisions.
 
Les xerrades seran en català, castellà i anglès, i hi haurà servei de traducció simultània.
 
Les inscripcions, que són gratuïtes, s’han de fer aquí.  
 
 

Lloc: Sala Prat de la Riba de l’IEC

Hora:9 h 

Organització: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)