Agenda
 

dissabte
16  juny  2018

Conferència: «El canvi climàtic ja ens està afectant; els efectes en el mar»

 A càrrec de Joandomènec Ros, president de l’Institut d’Estudis Catalans i catedràtic emèrit d’ecologia de la Universitat de Barcelona.

En aquests moments del segle XXI, l’impacte del canvi climàtic és evident i molt preocupant. Pel que fa als efectes en el mar, aquests són difícils d’establir perquè l’ambient marí ens és encara poc conegut, i les característiques físiques, els equilibris químics i les respostes biològiques dels oceans s’estenen des de la superfície fins al fons, i per un medi que té una inèrcia (tèrmica, per exemple) notable. Així mateix, amb prou feines coneixem la dinàmica de fenòmens a macroescala oceànica, o el funcionament d’àrees no prou estudiades fins ara, com l’oceà Austral. Per a acabar-ho d’adobar, hi ha sinergies amb altres impactes antròpics, des de la contaminació i la invasió d’espècies al·lòctones fins a la sobrepesca. Ja hi ha prou indicis i certeses, però, que l’impacte del canvi climàtic es deixa sentir en el mar i que els efectes són encara més variats, globals i preocupants del que hom preveia. Ultra els informes que elabora el Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (GICC) a escala global, a casa nostra ja hi ha publicats diversos estudis que tracten d’aquesta qüestió, dins d’informes més amplis o centrats en l’impacte en el paisatge marí i costaner. Pel que fa a la Mediterrània, molts d’aquests efectes han estat recollits en el Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, publicat per l’IEC i la Generalitat de Catalunya. En la conferència es farà una breu exposició d’aquests efectes, tant en l’àmbit continental com en l’àmbit oceànic global, i també hi haurà referències concretes a la zona del Matarranya. 
 
 

Lloc: Saló de Plens de l’Ajuntament de Calaceit

Hora:19 h 

Organització: Ajuntament de Calaceit i Associació Cultural del Matarranya