Agenda
 

dijous
16  novembre  2017

Segona conferència del cicle La tecnologia al servei de les persones

La conferència «La tecnologia alternativa» serà a càrrec de Pep Puig i Quim Corominas, enginyers. El cicle que l’engloba, anomenat La tecnologia al servei de les persones, té per objectiu relacionar àmbits conceptuals no estrictament tecnològics amb la tecnologia.

El moviment de la tecnologia alternativa (TA, alternative technology) va introduir noves maneres d’entendre la tecnologia imperant a final dels anys seixanta del segle xx que recollien el malestar i la protesta social motivada per diverses causes, algunes de les quals encara perduren.

El lema del maig francès del 1968 «fer altres coses i d’una altra manera» mostra l’esperit de realitzacions de la TA que han marcat la tecnologia actual.Al llarg de la presentació, es veurà el que va fer i el que va significar la TA, amb l’objectiu principal de comprendre el potencial de la tecnologia per a introduir millores socials i ambientals i també per a ajudar a reforçar aquesta funció avui dia.

Hi haurà una exposició de publicacions de l’època.

Entrada lliure i gratuïta.
 

Lloc: Sala Pi i Sunyer de l’IEC

 

Hora:18 h 

Organització: Societat Catalana de Tecnologia