Agenda
 

dimarts
24  octubre  2017

Inauguració de curs 2017-2018 de la Societat Catalana de Geografia

L’acte inaugural del curs 2017-2018 consistirà en la conferència «De la governança del corredor mediterrani a la planificació supramunicipal», a càrrec de Josep Vicent Boira Maiques, professor de la Universitat de València, membre de l’IEC i secretari autonòmic de la Conselleria d’Habitatge, Obres públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana. Josep Vicent Boira és una de les persones que més ha impulsat l’arc i el corredor mediterranis amb la força i les raons del seu pensament, transmès per mitjà de l’escriptura i de la parla. Segons Boira, aquest arc hauria de constituir una macroregió econòmica estesa des del centre i nord d’Europa al sud de la península Ibèrica, amb ramificacions cap a l’Àfrica i l’Europa de l’est.

Lloc: Sala Pi i Sunyer de l’IEC

Hora:18.30 h 

Organització: Societat Catalana de Geografia (IEC)