Agenda
 

dimarts
24  maig  2016

Homenatge a Vicenç Biete i Farré

Homenatge a Vicenç Biete i Farré (Barcelona, 1921-2015), president de la Societat Catalana de Geografia (1982-1991) i vicepresident de la Societat d’Onomàstica (2001-2007). Hi intervindran Francesc Nadal i Piqué, de la Societat Catalana de Geografia, que glossarà els aspectes més rellevants de l’aportació de l’homenatjat com a geògraf, i Joan Tort i Donada, de la Societat d’Onomàstica, que oferirà una visió de la seva personalitat com a toponimista i estudiós dels noms.

Invitació

Lloc: Sala Pere i Joan Coromines de l’IEC

Hora:19 h 

Organització: Societat Catalana de Geografia, Societat d’Onomàstica, IEC