26/05/2010

L’Institut d’Estudis Catalans elaborarà el diccionari i la gramàtica normatius de la llengua de signes catalana


El Parlament de Catalunya ha aprovat avui la llei que reconeix la llengua de signes catalana com el sistema lingüístic propi de les persones sordes i sordcegues de Catalunya i en regula l'ensenyament i en garanteix la protecció. L'IEC és la institució acadèmica que n'ha de determinar les normes i n'ha d'impulsar la recerca. L'aprovació de la Llei suposa «un avenç social molt important i l'Institut treballarà perquè s'estableixin uns criteris d'ensenyament i de difusió adequats», ha manifestat Joan Martí i Castell, president de la Secció Filològica.

La Secció Filològica de l’IEC, que ha participat en el procés de preparació de la Llei de la llengua de signes catalana, ha iniciat un projecte de recerca que, en una primera fase, elaborarà una base dades i un corpus lingüístic que seran la base del diccionari i de la gramàtica normatius. Fa quatre anys, es va presentar a l’IEC una primera gramàtica descriptiva de la llengua de signes, de la qual n’és redactor el membre corresponent de l’Institut Josep Quer.

Per garantir una aplicació coherent de la Llei en l’àmbit de l’educació, l’Institut d’Estudis Catalans i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya crearan una comissió tècnica que valorarà les necessitats prioritàries en aquest àmbit, tant pel que fa a l’elaboració de materials didàctics com a la unificació dels criteris d’ensenyament en les escoles i en els diferents nivells educatius. En aquesta línia de treball, l’Institut ha establert també contactes amb els diferents països en què la llengua de signes està molt avançada per a intercanviar experiències i realitzar un treball conjunt amb els experts internacionals.
 


 

1...254255256257258...266