• Inauguració de l’exposició «La taula periňdica a l’IEC»

     

  • Inauguració del curs 2019-2020 de l’Institut d'Estudis Catalans