• «Dansa, comunicació i univers simbòlic»

     

  • «Avantatges i inconvenients econòmics de la independència de Catalunya»

     

  • 'L’arquitectura domèstica d’època tardorepublicana i altimperial a les ciutats romanes de Catalunya'