Primeres Jornades Catalanes de Revistes Científiques
3, 4 i 5 de desembre de 2007
Institut d'Estudis Catalans
Publicacions
Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans. Foto: Manel Armengol
Presentació Organització Programa Inscripció Informació Documentació

Cada any es publiquen al voltant de 1,2 milions d’articles en unes setze mil revistes científiques sensu stricto, publicacions periòdiques que tenen per finalitat la comunicació i la transmissió del coneixement especialitzat entre els científics.

Paral·lelament, les revistes científiques de divulgació serveixen de nexe entre els investigadors i la societat en general.

Gràcies a la iniciativa de la indústria editorial catalana, el nostre espai cultural es troba en un avantatge relatiu pel que fa a publicacions de prestigi, una mesura del qual podria ser el factor d’impacte. Per exemple, de les trenta revistes publicades a l’Estat espanyol indexades per l’Institute for Scientific Information (ISI) en els Journal Citation Reports (JCR), més de la meitat són publicades a Catalunya i al País Valencià. I això sense que aquest sector, tan bàsic per a la difusió de la recerca, hagi rebut fins ara l’atenció i el reconeixement que es mereix.

Les Primeres Jornades Catalanes de Revistes Científiques debatran, al llarg de tres dies, qüestions relacionades amb aquests dos tipus d’edició científica: les claus de l’èxit de l’edició de revistes científiques o de divulgació científica entre nosaltres; els públics de les unes i les altres; les perspectives de futur que hi ha; les possibles actuacions des del sector públic o des de la iniciativa privada; les innovacions tecnològiques o conceptuals i els nous àmbits cap a on es poden obrir en el temps venidor.

Objectius d’aquestes Jornades

— Revisar els principals factors que condicionen l'actuació dels autors, dels directors de revistes i dels avaluadors.

— Valorar les possibles estratègies de les revistes modestes per a sobreviure enmig de les publicacions més poderoses del seu camp.

— Decidir quin hauria de ser l’idioma de difusió escrita del coneixement segons els camps de recerca i els destinataris de la publicació, els criteris editorials recomanables i la distribució de continguts.

— Debatre la importància que s’atorga actualment al factor d’impacte (o índex de prestigi) i al sistema de revisió per experts (peer review) amb vista a mantenir la qualitat i la fiabilitat de la informació publicada.

— Estudiar el paper de les editorials en la difusió de la informació en un context que tendeix cada vegada més cap a les concentracions editorials en el món de les publicacions científiques. Considerar el model comercial i les seves possibles alternatives i debatre el model d'«accés lliure» (open access).

Foto: Manel Armengol. Arxiu de l’IEC
Institut d'Estudis Catalans
C. del Carme, 47
08001 Barcelona
Telèfon +34 932 701 620
Fax +34 932 701 180

Amb el suport de